PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan. Perubahan sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan negeri melalui satu pintu.

JENIS – JENIS PELAYANAN PTSP KEPANITERAAN PIDANA
1. Penerimaan pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, cepat dan ringan/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik;
2. Pendaftaran permohonan praperadilan;
3. Penerimaan permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi;
4. Penerimaan memori/kontra memori perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
5. Penerimaan permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
6. Penerimaan permohonan izin/persetujuan penggeladahan;
7. Penerimaan permohonan izin/persetujuan penyitaan;
8. Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan;
9. Penerimaan permohonan pembantaran;
10. Penerimaan permohonan izin besuk;
11. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana;

JENIS – JENIS PELAYANAN PTSP KEPANITERAAN TIPIKOR
1. Menerima pelimpahan berkas perkara Tipikor dari Penuntut Umum/Penyidik.
2. Menerima pendaftaran permohonan praperadilan.
3. Menerima permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi.
4. Menerima permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
5. Menerima permohonan izin/persetujuan penggeledahan dan menyerahkan izin/persetujuan penggeledahan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
6. Menerima permohonan izin/persetujuan penyitaan dan menyerahkan izin/persetujuan penyitaan yang sudah ditandatangi oleh Ketua Pengadilan.
7. Menerima permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti.
8. Menerima permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
9. Menerima permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan pembantaran yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
10. Menerima permohonan izin besuk dan menyerahkan pemberian izin besuk
11. Menerima permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi Terdakwa yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan.
12. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana/kekhususan.

JENIS – JENIS PELAYANAN PTSP KEPANITERAAN PERDATA
1. Pendaftaran perkara gugatan biasa;
2. Pendaftaran perkara gugatan sederhana;
3. Pendaftaran verset atas putusan verstek;
4. Pendaftaran pekara perlawanan/bantahan;
5. Pendaftaran perkara permohonan;
6. Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
7. Penerimaan memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali;
8. Permohonan dan pengambilan sisa panjar biaya perkara;
9. Permohonan dan pengambilan turunan putusan;
10. Pendaftaran permohonan eksekusi;
11. Pendaftaran permohonan konsinyasi;
12. Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi;
13. Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi serta konsinyasi;
14. Permohonan pendaftaran putusan arbitrase;
15. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata;

JENIS – JENIS PELAYANAN PTSP KEPANITERAAN HUKUM
1. Permohonan pendaftaran akta pendirian CV;
2. Permohonan pendaftaran waarmaking surat pernyataan waris;
3. Permohonan pendaftaran penolakan waris;
4. Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata;
5. Permohonan melaksanakan penelitian dan riset;
6. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Permohonan pendaftaran surat kuasa;
8. Permohonan pendaftaran surat kuasa Insidentil;
9. Permohonan pendaftaran legalisasi akta kelahiran;
10. Permohonan legalisasi surat;
11. Permohonan pendaftaran utang tak tertagih;
12. Layanan pengaduan/SIWAS-MARI;
13. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum lainnya;

JENIS – JENIS PELAYANAN PTSP KEPANITERAAN PHI
1. Menerima Pendaftaran perkara gugatan PHI.
2. Menerima pendaftaran perkara perlawanan/bantahan.
3. Menerima Pendaftaran verzet atas putusan verstek.
4. Menerima Pendaftaran permohonan, kasasi dan peninjauan kembali.
5. Menerima memori/kontra memori, kasasi dan peninjauan kembali.
6. Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali.
7. Menerima permohonan pendaftaran Perjanjian Bersama.
8. Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara.
9. Menerima Permohonan dan pengambilan turunan putusan.
10. Menerima Pendaftaran permohonan eksekuti
11. Menerima Pendaftaran permohonan konsinyasi.
12. Menerima Permohonan pengambilan uang hasil eksekutifdan uang konsinyasi.
13. Menerima Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, kasasi, peninjauan kembali dan eksekutif
14. Menerima permohonan Surat Keterangan Tidak Pailit.
15. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata/kekhususan.

JENIS – JENIS PELAYANAN PTSP KEPANITERAAN PERIKANAN
1. Penerimaan pelimpahan berkas perkara pidana perikanan dari Penuntut Umum/Penyidik.
2. Penerimaan pendaftaran permohonan praperadilan.
3. Penerimaan permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi.
4. Penerimaan permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
5. Penerimaan permohonan izin/persetujuan penggeledahan dan menyerahkan izin/persetujuan penggeledahan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
6. Penerimaan permohonan izin/persetujuan penyitaan dan menyerahkan izin/persetujuan penyitaan yang sudah ditandatangi oleh Ketua Pengadilan.
7. Penerimaan permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti.
8. Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan .
9. Penerimaan permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan pembantaran yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
10. Penerimaan permohonan izin besuk dan menyerahkan pemberian izin besuk.
11. Penerimaan permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi Terdakwa yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan.
12. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara Perikanan.

JENIS – JENIS PELAYANAN PTSP SUB BAGIAN UMUM
1. Penerimaan surat masuk;
2. Penerimaan dan mengirim surat keluar.